Patenty żeglarskie

Patenty i stopnie żeglarskie obowiązujące od 2013r.

 

Patent ŻEGLARZA JACHTOWEGO / ż.j. / Stopień żeglarza jachtowego / ż.j. /

UPRAWNIENIA ; prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich do 2 mil od brzegu, w porze dziennej.
WYMAGANIA ; – ukończone 14 lat – zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – w przypadku osoby niepełnoletniej pisemna zgoda rodziców – zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.


Patent  JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO / st.j.m / Stopień Jachtowego Sternika Morskiego/ st.j.m /

UPRAWNIENIA ;prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. 

WYMAGANIA ; Ukończone 18 lat – zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia -   – zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Przed egzaminem jest wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach.


Patent KAPITANA JACHTOWEGO / k.j. / Stopień kapitana jachtowego / k.j. /

UPRAWNIENIA ; Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich  

WYMAGANIA ; Posiadanie stopnia  Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m.

 


Osobom nie posiadającym uprawnień żeglarskich pozostaje żeglować mniejszymi jachtami z silnikiem o niewielkiej mocy. Nie posiadając żadnych uprawnień można pływać jachtem żaglowym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy bez odpowiedniego przygotowania warto ryzykować oraz, czy znajdzie się armator, który wyczarteruje jacht osobie bez uprawnień mimo, że zezwalają na to przepisy.


Międzynarodowy certyfikat ICC

Polska przyjęła Rezolucję nr.14 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, która zmierzała do ujednolicenia przepisów dotyczących wymagań stawianych osobom uprawiającym żeglarstwo. Rezolucja ta przewidywała wprowadzenie międzynarodowego certyfikatu żeglarskiego / ICC /. Niestety przepisy prawa polskiego nie zostały dotychczas dostosowane do wymagań rezolucji, a zatem certyfikat ICC nie jest u nas respektowany, a co za tym idzie nasi żeglarze również nie mają możliwości uzyskania tego certyfikatu w Polsce. Ustawa o kulturze fizycznej nie przewiduje możliwości uprawiania żeglarstwa na podstawie innych dokumentów niż patent uzyskany przez egzamin w Polsce.